MBS: Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu NKG

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : sắt thép

Với nhu cầu tiêu thụ từ các đối tác thuận lợi, chúng tôi dự báo sản lượng và giá thép xuất khẩu của NKG sẽ đạt mức 556.307 tấn (tăng 6%) và 920 USD/tấn (tăng 4% so với năm trước) trong năm 2024.

Sang năm 2025, môi trường lãi suất thấp sẽ tiếp tục tác động tích cực tới nhu cầu tiêu thụ thép, nhờ đó giá thép và sản lượng xuất khẩu dự kiến đạt mức 989 USD/tấn (tăng 8%) và 600.812 tấn (tăng trưởng 8%).

Ở thị trường nội địa, sản lượng và giá thép dự kiến tăng trưởng 15%/4% và 4%/5% nhờ nhu cầu phục hồi trong bối cảnh thị trường bất động sản ấm lên. Tổng hợp lại, sản lượng thép của NKG có thể tăng 9%/6% và giá bán sẽ có nhiều cải thiện giai đoạn 2024-2025.

Sản lượng và giá bán phục hồi kết hợp cùng kỳ vọng nguyên liệu đầu vào là HRC có mức độ tăng giá thấp hơn giá bán (tăng 3,5% và 4% trong 2024-2025) do áp lực dư cung từ Trung Quốc, các yếu tố này sẽ giúp biên lợi nhuận gộp hồi phục lên mức 7,5% và 8,7% trong giai đoạn 2024 và 2025 (so với mức 6% trong năm 2023). Theo đó, chúng tôi dự phóng lợi nhuận ròng năm 2024 và 2025 của NKG sẽ lần lượt đạt 453 tỷ đồng (tăng trưởng 287%) và 956 tỷ đồng (tăng trưởng 111%).

Chúng tôi sử dụng 2 phương pháp FCFF và P/B để đưa ra giá mục tiêu NKG là 30.000 đồng/CP và khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu này. Mặc dù điều chính giảm dự báo EPS 2024-25 đi 26%/10%, giá mục tiêu tăng 13% so với báo cáo trước do (1) chúng tôi chuyển định giá từ cuối năm 2023 sang cuối năm 2024 với mức P/B mục tiêu tăng từ 1.2 lần lên 1.4 lần nhằm phù hợp với bối cảnh phục hồi rõ nét của ngành thép, (2) điều chỉnh giảm 0.6 điểm % phần bù rủi ro trong mô hình định giá do mức độ rủi ro ở thị trường Việt Nam được các tổ chức quốc tế đánh giá giảm.