MBS: Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu GAS

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Gas - khí

Bước sang năm 2024, Tổng công ty Khí Việt Nam (HSX: GAS) gặp rủi ro thiếu khí lớn do các mỏ khí giá rẻ đang khai thác hiện tại có dấu hiệu cạn kiệt, Lô 06.1 thuộc bể Nam Côn Sơn có thể ngừng khai thác, trong khi các mỏ khí mới chưa kịp triển khai và chỉ có thể ghi nhận dòng khí đầu tiên kể từ năm 2026. Chúng tôi ước tính sản lượng khí khô năm 2024-2025 của GAS lần lượt đạt mức 6,45 tỷ m3 (giảm 10,8%) và 6,32 tỷ m3 (giảm 2% so với năm trước).

Về việc kinh doanh khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), chúng tôi cho rằng sản lượng LNG sẽ chưa tăng mạnh trong 2024 khi Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4 có thể chậm tiến độ và sẽ hoạt động lần lượt kể từ quý I/2025 và quý IV/2025. Chúng tôi giả định sản lượng LNG của GAS trong giai đoạn 2024-2025 lần lượt là 107 nghìn tấn và 480 nghìn tấn, tương đương 10,7% và 48% công suất bồn chứa LNG Thị Vải giai đoạn 1, đóng góp lần lượt 2,2% và 8,4% tổng doanh thu của GAS trong hai năm này.

Chúng tôi dự báo lợi nhuận ròng của GAS sẽ giảm 2,8% trong 2024 do thiếu khí nhưng sẽ tăng 6,7% trong 2025 do tỷ trọng đóng góp của LNG cải thiện. Dự báo này lần lượt thấp hơn 2,9% và 3,4% so với dự báo cũ của chúng tôi, chủ yếu do giảm sản lượng khí khô và LNG dự kiến (giả định các nhà máy điện NT3 và NT4 đi vào hoạt động chậm hơn 1 quý so với dự kiến ban đầu); tuy nhiên chúng tôi cũng điều chỉnh dự phóng giá dầu năm 2025 lên 83 USD/thùng (từ 80 USD/thùng trước đó) do vấn đề nguồn cung thắt chặt có thể kéo dài hơn. Giá dầu cao có thể hỗ trợ giá bán khí của GAS, từ đó bù đắp phần nào sự sụt giảm của sản lượng trong 2024- 2025 trước khi đón khí từ các mỏ mới.