MBS: Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu KDH

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Bất động sản

Giá trị ký bán từ dự án năm 2023/2024 theo ước tính có thể đạt 3,297/524 tỷ đồng. Chúng tôi dự phóng doanh thu ghi nhận từ The Privia có thể đạt 3.821 tỷ đồng trong năm 2024 (100% dự án).

Công ty đang trong quá trình triển khai 3 dự án cao cấp thấp tầng là Emeria, Clarita (đang hoàn thiện thi công và dự kiến mở bán vào quý IV/2024) và Solina (đang thực hiện giải phóng mặt bằng). Theo đó, tổng giá trị ký bán của KDH giai đoạn 2024-2025 có thể đạt 1.999/8.729 tỷ đồng, tương đương giảm 54,3%/tăng 336,6% so với năm trước.

Chúng tôi dự phóng kết quả kinh doanh năm 2024-2025 ghi nhận doanh thu đạt 4.249 tỷ đồng (tăng trưởng 103,5%)/4.832 tỷ đồng (tăng trưởng 13,7%) và lợi nhuận ròng đạt 808 tỷ đồng (tăng trưởng 12,9%)/832 tỷ đồng (tăng trưởng 3%).

KDH đặt kế hoạch 2024 doanh thu là 3.900 tỷ đồng (tăng trưởng 87%) và lợi nhuận sau thuế là 790 tỷ đồng (tăng trưởng 10%), chúng tôi cho rằng mục tiêu này là khả thi khi thị trường bất động sản đã có những tín hiệu khả quan, giúp doanh nghiệp tiết giảm các chi phí bán hàng và chiết khấu hỗ trợ người mua so với năm 2023.

Công ty đã thông qua phương án chào bán riêng lẻ hơn 110 triệu cổ phiếu cho 20 nhà đầu tư chuyên nghiệp, dự kiến thu về 3.000 tỷ đồng, được dùng để trả nợ ngân hàng. Với phần lợi nhuận 2023, ĐHĐCĐ đã thông qua phương án cổ tức cổ phiếu với tỷ lệ 10%, tỷ lệ này nhiều khả năng sẽ được giữ nguyên cho năm 2024.

Chúng tôi khuyến nghị khả quan cho KDH dựa trên các luận điểm chính: (1) thị trường bất động sản đã bắt đầu có những tín hiệu phục hồi tích cực (2) doanh số ký bán đảm bảo và lợi nhuận ròng duy trì tăng trưởng (3) Sức khỏe tài chính lành mạnh. Rủi ro giảm giá của KDH gồm: (1) Tiến độ dự án Emeria và Clarita cùng với Keppel không đạt kỳ vọng (2) Dự án Tân Tạo vướng phải các vấn đề pháp lý gây ảnh hưởng đến định giá (3) Thị trường bất động sản nói chung yếu đi một cách bất thường.