MBS: Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu FRT

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Phân bón - hóa chất

Doanh thu chuỗi nhà thuốc tăng 68,5% nhờ tổng số nhà thuốc đạt 1.587 (tăng 50%) và doanh thu/cửa hàng trung bình đạt 1,2 tỷ đồng, tăng 9%.

Ngược lại, trong bối cảnh sức cầu tiêu dùng hàng ICT-CE còn yếu, FPT Shop vẫn đang trong quá trình tái cấu trúc, đóng các cửa hàng kém hiệu quả, khiến cho doanh thu FPT Shop giảm 21% (tổng số cửa hàng giảm 8%).

Nhờ vào Long Châu, tổng kết, FRT ghi nhận lợi nhuận ròng đạt 39 tỷ đồng, đánh dấu quý đầu tiên có lãi trở lại kể từ quý I/2023.

Với thế mạnh về nhận diện thương hiệu đã xây dựng được, chúng tôi dự báo FRT tiếp tục tăng tốc độ phủ sóng với mục tiêu đạt 1.897 nhà thuốc vào cuối năm 2024, doanh thu/cửa hàng đạt 1,2 tỷ đồng/cửa hàng/tháng. Doanh thu 2024 của Long Châu có thể tăng 49% với biên lợi nhuận gộp 24%.

Bên cạnh đó, FPT Shop sẽ được tiếp tục tái cấu trúc hoạt động, mở rộng các sản phẩm phân phối CE (máy lạnh, tủ đông) và duy trì được thị phần. Chúng tôi dự báo FPT Shop sẽ đi ngang trong năm 2024 với biên lợi nhuận gộp 12%. Qua đó, lợi nhuận ròng của FRT có thể đạt 214 tỷ đồng trong năm 2024 từ mức lỗ 346 tỷ đồng của năm 2023.

Chúng tôi sử dụng phương pháp SOTP để đưa ra mức giá trị hợp lý cho cổ phiếu FRT. Chúng tôi cho rằng bên cạnh sự tăng trưởng nổi bật của chuỗi Long Châu, FRT sẽ gặp rủi ro về chi phí một lần khi tái cấu trúc hoạt động FPT Shop.

Rủi ro giảm giá bao gồm: (1) Long Châu gặp khó khăn trong việc tìm kiếm mặt bằng, ảnh hưởng tốc độ mở mới của chuỗi nhà thuốc, (2) Các chi phí một lần của việc đóng cửa các cửa hàng FPT Shop nhiều hơn dự kiến, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận ròng của FRT, (3) Sức tiêu dùng không thiết yếu phục hồi chậm hơn dự báo (nửa cuối năm 2024), FPT Shop vẫn phải giữ giá bán sản phảm ở mức nền thấp. Do đó, chúng tôi khuyến nghị trung lập với giá mục tiêu của FRT là 176.700 đồng/CP.