MBS: Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu PHR

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Cao su tự nhiên

Thêm vào đó, dự án NTU mở rộng giai đoạn 2 có thể được vận hành trong năm nay sau khi có phê duyệt về giá thuê, qua đó NTC đóng góp lợi nhuận 147/145 tỷ đồng cho PHR giai đoạn năm 2024-2025. Tổng hợp lại, chúng tôi dự phóng lợi nhuận mảng KCN đạt 409 tỷ đồng (tăng 3,8% so với năm trước)/427 tỷ đồng (tăng trưởng 4,4%) trong 2024-2025.

Tại Trung Quốc, năm 2023, sản lượng sản xuất ô tô tăng 11,6%, sản lượng xuất khẩu ô tô tăng 57,8% đã hỗ trợ tích cực cho giá cao su. Giá cao su xuất khẩu của Việt Nam đang có xu hướng tăng, đạt 1.481 USD/tấn trong tháng 2/2024, tăng 6,5% so với đầu năm và tăng 4,9%. Chúng tôi dự phóng giá bán cao su trung bình của PHR trong năm 2024-2025 đạt 35,8 triệu đồng/tấn (tăng trưởng 4,4%)/36,9 triệu đồng/tấn (tăng 2,9%). Qua đó, doanh thu bán cao su đạt 1.248 tỷ đồng (tăng trưởng 18,1%)/1.282 tỷ đồng (tăng trưởng 2,7%).

Chúng tôi dự báo lợi nhuận ròng của PHR giảm 20,4% trong năm 2024 do không còn ghi nhận tiền đền bù đất trước khi phục hồi 4,8% trong 2025 nhờ mảng KCN và cao su có diễn biến tích cực. Nếu loại trừ khoản tiền nhận từ bồi thường đất thì lợi nhuận của PHR trong năm 2024-2025 có thể tăng trưởng 17,5%/4,8%.

Dự phóng lợi nhuận ròng năm 2024-2025 so với báo cáo trước lần lượt giảm 10,3%/47,9% do chúng tôi điều chỉnh thời gian ghi nhận dòng tiền của dự án Tân Lập 1 và Tân Bình mở rộng từ 2024-2025 sang năm 2026-2027 do tiến độ pháp lý chậm hơn so với dự kiến. Mặc dù diều chỉnh giảm EPS, chúng tôi duy trì giá hợp lý cho cổ phiếu PHR là 60.900 đồng/CP theo phương pháp SOTP do (1) chuyển mô hình định giá sang năm 2024 và (2) điều chỉnh giảm tỷ lệ tính WACC từ 16,1% xuống 14,6% do giảm phần bù rủi ro từ 9,6% xuống 9,0%, đồng thời khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu này.