MBS: Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu CTG

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Ngân hàng

Tỷ lệ thu nhập ngoài lãi/tổng thu nhập hoạt động đạt 20,4%. Tỷ lệ CIR trong kỳ đạt 25,2%, tương đương cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chi phí trích lập dự phòng đạt 8.049 tỷ đồng, tăng 19,7% và 80% so với quý liền trước khiến lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 5.003 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,5% và giảm 17,4% so với quý IV/2023.

Mức lợi nhuận sau thuế này đạt 22,2% dự báo cả năm 2024 của chúng tôi và thấp hơn 6% so với kế hoạch của Ngân hàng. Chúng tôi dự báo lợi nhuận sau thuế 2024 sẽ tăng 12,6% và tăng tốc lên mức 26,7% trong năm 2025 nhờ NIM tăng và chi phí trích lập giảm tốc so với 2024.

Tỷ lệ NPL cuối quý I/2024 đạt 1,35%, tăng 22 điểm cơ bản so với đầu năm. CTG có tỷ lệ NPL thấp thứ 3 (sau TCB và VCB) trong nhóm các NHTM có vốn hóa lớn. Mặc dù vậy, tỷ lệ NPL này lại tương đương với mức đỉnh tại cuối quý III/2023 cho thấy áp lực gia tăng nợ xấu đối với CTG vẫn còn lớn. Nợ xấu gia tăng khiến CTG mạnh tay trích lập đưa tỷ lệ trích lập dự phòng/tổng dư nợ trong quý lên mức 0,53%, cao gấp đôi so với mức của quý IV/2023. Tỷ lệ bao nợ xấu (LLR) của CTG đạt 150,8% tại cuối quý I/2024, giảm đáng kể so với cuối năm 2023 (đạt 167,2%) và so với cùng kỳ (đạt 173%). NPL được dự báo duy trì ở mức 1,35% tại cuối 2024 và tăng nhẹ lên 1,4% cuối 2025.

Chúng tôi khuyến nghị trung lập đối với CTG với giá mục tiêu là 33.800 đồng/CP dưa trên (1) triển vọng tăng trưởng lợi nhuận 2024 đạt 12,6%, thấp hơn so với trung bình các ngân hàng theo dõi (tăng 21,8% so với cùng kỳ) (2) mặc dù NPL vẫn ở mức dưới 2% nhưng tỷ lệ trích lập của CTG là tương đối lớn, đặc biệt khi so sánh với 2 NHTMNN khác là VCB và BID. Điều này theo chúng tôi là lý do khiến định giá của CTG thấp hơn đáng kể so với 2 ngân hàng trên.