MBS: Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu KBC

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Bất động sản

Nguyên nhân do Công ty không ghi nhận doanh thu cho thuê đất KCN. Công ty còn khoảng 30 ha diện tích đất ký MOU từ năm 2023, phần diện tích này sẽ được bàn giao trong năm nay. Doanh thu mảng bất động sản đạt 15 tỷ đồng (giảm 30%), ghi nhận từ dự án Tràng Duệ và NOXH Nếnh.

Năm 2024-2025, chúng tôi kỳ vọng mảng cho thuê đất KCN tích cực nhờ dòng vốn FDI, qua đó giúp diện tích cho thuê đất KCN đạt 80 ha/130 ha, doanh thu đạt 3.209 tỷ đồng (giảm 39% so với năm trước)/4.807 tỷ đồng (tăng trưởng 50%).

Mảng bất động sản sẽ có sự tăng trưởng tốt nhờ dự án NOXH Tràng Duệ và Nếnh đang dần hoàn thiện, dự kiến đưa vào kinh doanh trong năm nay. Chúng tôi ước doanh thu mảng bất động sản năm 2024-2025 đạt 637 tỷ đồng (tăng trưởng 508%)/778 tỷ đồng (tăng trưởng 22%).

Tổng hợp lại, chúng tôi dự báo doanh thu KBC có thể đạt 4.411 tỷ đồng (giảm 21%)/6.187 tỷ đồng (tăng trưởng 40%), lợi nhuận ròng ước đạt 1.185 tỷ đồng (giảm 42%)/1.492 tỷ đồng (tăng trưởng 26%) trong năm 2024-2025. Dự phóng kết quả kinhd oanh 2024 của chúng tôi dựa trên cơ sở thận trọng khi xem xét đến khả năng dự án Tràng Duệ 3 chậm tiến độ, không ghi nhận doanh thu trong năm nay mà phải đợi sang năm 2025.

Chúng tôi khuyến nghị khả quan cho cổ phiếu KBC với định giá là 39,200 đồng/CP dựa trên phương pháp SOTP. Luận điểm đầu tư: (1) Triển vọng ngành bất động sản KCN khởi sắc khi thu hút FDI sẽ tích cực hơn sau khi Việt Nam tăng cường hợp tác với Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc (2) Quỹ đất thương phẩm còn lại lớn đảm bảo phát triển dài hạn (3) Dự án Tràng Duệ 3 và Tràng Cát đang được đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa vào kinh doanh (4) Tình hình tài chính lành mạnh hơn sau khi thanh toán hết trái phiếu trước hạn.