MBS: Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu DGW

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Phân phối - Bán lẻ

Xu hướng áp dụng AI vào trong công việc/học tập sẽ là yếu tố thúc đẩy chu kỳ thay thế sản phẩm công nghệ mới của người tiêu dùng. Dựa trên mức nền tiêu thụ thấp của năm 2023, kết hợp với kỳ vọng vào sự phục hồi của ICT-CE vào nửa cuối năm 2024 (chu kỳ thay thế sản phẩm 2,5-3 năm, kỷ lục doanh thu ICTCE vào cuối năm 2021), chúng tôi dự báo doanh thu mảng ICT-CE có thể phục hồi và đạt mức tăng 10/15% trong 2024-2025.

Ở mảng thiết bị văn phòng, CTCP Thế Giới Số (HOSE: DGW) có động lực phát triển ở thị trường cung cấp thiết bị bảo hộ lao động trong trung hạn, chúng tôi dự báo doanh thu mảng thiết bị văn phòng có thể đạt mức tăng trưởng 28/30% trong 2024-2025. Tổng hợp lại, doanh thu của DGW giai đoạn 2024-2025 có thể đạt mức tăng 16/21%.

DGW sẽ có thể tối ưu chi phí hỗ trợ bán hàng, giảm tỷ trọng chi phí bán hàng/tổng doanh thu từ 6,1% trong năm 2023 xuống 5,6/5,6% trong 2024-2025, cùng với dự báo tăng trưởng 16/21% về doanh thu có thể giúp lợi nhuận ròng ghi nhận mức tăng trưởng 39%/30% giai đoạn 2024-2025.

Năm 2024, DGW đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận ròng đạt 23,000/490 tỷ đồng, tăng 22%/38% so với cùng kỳ, kế hoạch cổ tức 5% bằng tiền, 30% bằng cổ phiếu. Về ESOP 2024, DGW dự kiến sẽ phát hành 2 triệu cổ phiếu (tương đương 1,1% số lượng cổ phiếu lưu hành) với giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến phát hành trong năm 2024, tổng giá trị phát hành là 20 tỷ đồng. Kế hoạch kinh doanh 2024 của doanh nghiệp khá tương đồng so với dự báo của chúng tôi trong bối cảnh kỳ vọng sức cầu tiêu thụ hàng không thiết yếu sẽ phục hồi rõ nét hơn trong nửa cuối năm 2024.