MBS: Dự báo tăng trưởng lợi nhuận dòng bank giảm, chọn cổ phiếu HDB

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Ngân hàng

Do đó, chúng tôi điều chỉnh dự báo tăng trưởng lợi nhuận sau thuế cả năm 2024 của các ngân hàng theo dõi xuống 21,8%, so với mức 23,6% trong dự báo gần nhất.

Chúng tôi cho rằng, những ngân hàng duy trì được chất lượng tài sản không quá suy giảm trong 2 quý gần đây (TCB, HDB, VCB, VPB…) nhưng vẫn đạt được mức tăng trưởng lợi nhuận vượt trội so với toàn ngành (TCB, HDB…) sẽ có được kết quả kinh doanh khả quan trong năm 2024 khi nội tại của ngân hàng được thể hiện trong giai đoạn tín dụng yếu sẽ phát huy tối đa trong giai đoạn phục hồi. Do đó, lựa chọn của chúng tôi là HDB cho năm nay.

Sự phục hồi của tín dụng là tương đối chậm so với dự báo của chúng tôi, đặc biệt là dư nợ dành cho nhóm khách hàng cá nhân. Điều này có thể khiến NIM của các ngân hàng bán lẻ như VPB, VIB,…không thể phục hồi như dự báo. Ngoài ra, chất lượt tài sản cũng cần tiếp tục được theo dõi vì đang tiệm cận vùng đỉnh quý III/2023.