VCSC: Khuyến nghị mua cổ phiếu MSN

Nguồn : VCI - CTCK Vietcap

Ngành : Tiêu dùng

CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer, mã MCH - UPCoM) công bố tài liệu ĐHCĐ năm 2024. Theo đó, Công ty lên kế hoạch năm nay đạt doanh thu 31,5 nghìn tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế 7,3 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 1% trong kịch bản cơ sở, tương đương với 103% và 100% dự báo tương ứng của chúng tôi. doanh thu 34,5 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 22% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế là 7,5 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 4%, tương đương 113% và 103% dự báo tương ứng của chúng tôi.

MCH trình cổ đông ĐHCĐ năm 2024 thông qua việc niêm yết toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành lên sàn HOSE. Thời gian dự kiến niêm yết vẫn chưa được công ty công bố. Nếu đề xuất này được thông qua, việc đăng ký giao dịch cổ phiếu MCH trên UPCoM, sẽ bị hủy trong thời hạn do HĐQT của MCH quyết định.

Chúng tôi cho rằng sự kiện chuyển sàn niêm yết này có thể là yếu tố hỗ trợ cho giá cổ phiếu của MCH. Điều này là do chúng tôi nhận thấy rằng trong những năm qua, sau khi các công ty niêm yết trên HOSE, thường sẽ có những sự kiện từ doanh nghiệp khiến giá cổ phiếu tăng cao.

Trong định giá tổng của từng phần (SoTP) hiện tại của chúng tôi đối với Tập đoàn Masan (HOSE: MSN), chúng tôi định giá MCH ở mức 5,7 tỷ USD (tương đương tổng lợi nhuận cổ phiếu dự kiến là 43% dựa trên giá đóng cửa cuối cùng của MCH), tương đương với P/E dự phóng năm 2024 là 20 lần so với mức P/E trung bình năm 2024 dự báo của các công ty cùng ngành ở châu Á là 22 lần.

Ngoài ra, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số của MCH là 16%, vượt trội so với CAGR lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số một chữ số của các công ty F&B lớn niêm yết tại Việt Nam (như Sabeco và Vinamilk) trong giai đoạn 2018-2023.

Về tỷ lệ sở hữu hiện tại của MCH, Công ty TNHH Masan Consumer Holdings (một công ty thành viên khác của MSN) hiện sở hữu 93,6% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của MCH. Và MSN hiện đang sở hữu 68,1% cổ phần của MCH.

Cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 là 10.000 đồng/cổ phiếu (lợi suất cổ tức 7,2%), trong đó 4.500 đồng/cổ phiếu đã được trả vào năm 2023 và 5.500 đồng/cổ phiếu còn lại dự kiến được trả trong vòng 6 tháng kể từ ngày đề xuất này được phê duyệt.

Chúng tôi lưu ý rằng mức chi trả cổ tức năm 2023 của MCH là 10.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn mức chi trả hàng năm là 4.500 đồng/cổ phiếu trong 5 năm qua. Ngoài ra, lợi suất cổ tức tương đương 7,2%, tương đối cao hơn so với các công ty F&B niêm yết trong nước như Sabeco (6,5%) và VNM (6,0%) cho năm tài chính 2023.

ESOP: Dự kiến phát hành tối đa 1% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của MCH, với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu và thời gian hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2024 hoặc 4 tháng đầu năm 2025.

Miễn chào mua công khai: MCH kiến nghị cổ đông ĐHCĐ năm 2024 chấp thuận cho The Sherpa Company Limited (công ty thành viên của MSN) mua thêm tối đa 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MCH mà không cần phải chào mua công khai. Sherpa hiện sở hữu 58,3% cổ phần của MCH.