MBS: Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu TCB

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Ngân hàng

NIM tăng mạnh 23 điểm cơ bản cùng với TTTD đạt 7,1% so với cuối 2023 giúp thu nhập lãi thuần tăng khả quan. Thu nhập từ phí tăng 11,7%, thu nhập từ hoạt động kinh doanh vàng và ngoại hối ghi nhận lãi 544 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 229 tỷ đồng. Các khoản thu từ hoạt động đầu tư chứng khoán đạt 1.073 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 1 tỷ đồng. Chi phí trích lập dự phòng đạt 3.249 tỷ đồng (tăng trưởng 126,5%) nhưng với tỷ lệ CIR giảm xuống mức thấp kỷ lục 26,5%, lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 38,3% lên mức 6.277 tỷ đồng.

Tỷ lệ NPL và nợ nhóm 2 tại cuối quý I/2024 đạt lần lượt 1,13% và 1,09%, đi ngang so với cuối năm 2023, trong bối cảnh tín dụng của TCB tăng mạnh cho thấy rủi ro suy giảm chất lượng tài sản trong những quý tiếp theo vẫn còn lớn. Dư nợ nhóm 2 và nợ xấu tăng lần lượt 37,5% và 5,3% so với cuối năm 2023. Dư nợ tái cơ cấu theo Thông tư 02 tại 31/03/2024 đạt 7,6 nghìn tỷ đồng nhưng đến thời điểm hiện tại đã xóa 5,8 nghìn tỷ đồng, do đó TCB cũng kỳ vọng số liệu tại cuối quý II/2024 dư nợ tái cơ cấu này sẽ đạt 1,6 nghìn tỷ đồng (chiếm 0.2% dư nợ hiện tại của TCB)

Chúng tôi nâng giá mục tiêu lên 50.300 đồng/CP do P/B mục tiêu 12 tháng đạt 1.2x (cao hơn 12% so với P/B mục tiêu 1.1x trong dự báo gần nhất) bởi kết quả kinh doanh rất khả quan của TCB trong quý I/2024; chúng tôi cũng nâng dự báo lợi nhuận sau thuế 2024-2025 lên lần lượt 3,0% và 7,3%. Tuy nhiên, những diễn biến tích cực của cổ phiếu trong 4 tháng đầu năm 2024 đã phản ánh triển vọng tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2024, do đó chúng tôi thay đổi khuyến nghị sang trung lập.