MBS: Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu DGC

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Phân bón - hóa chất

Giá phốt pho vàng vẫn duy trì ở mức tương đương quý IV/2023, đạt 4.200 USD/tấn (giảm 25%). Tuy vậy đơn hàng đã cải thiện khoảng 8% so với quý trước nhờ nhu cầu cải thiện từ thị trường Mỹ và Đông Á.

Doanh thu phân bón phốt phát tăng 30%, đạt 950 tỷ đồng từ mức nền thấp trong quý I/2023. Biên lợi nhuận giảm 3,8 điểm % chủ yếu do giá bán giảm và DGC chuyển từ sản xuất WPA sang phân DAP và MAP có biên lợi nhuận gộp thấp hơn. Kết quả, lợi nhuận ròng của DGC trong quý I/2024 chỉ đạt 672 tỷ đồng (giảm 14%), mức thấp nhất trong 10 quý gần đây.

Chúng tôi kỳ vọng doanh thu DGC trong 2024/2025 lần lượt tăng 15,4% và 21,4% nhờ 1) doanh thu photpho vàng tăng 33,6%/19,5% từ sự phục hồi về nhu cầu chất bán dẫn và đóng góp thêm từ nhà máy phốt pho 6 ; 2) doanh thu phân bón và phụ gia thức ăn chăn nuôi tăng 18,8% từ mức nền thấp trong 2023 và đóng góp mới từ nhà máy NPK Đak Nông và 3) dự án Xút Nghi Sơn dự kiến đạt 1.200 tỷ doanh thu năm 2025, chiếm 8,7% tổng doanh thu DGC năm 2025. Biên lợi nhuận gộp dự kiến tăng 0,3 điểm%/2,8 điểm % nhờ cải thiện về giá phốt pho và đóng góp từ mỏ apatit 19b. Do đó, chúng tôi dự phóng lợi nhuận ròng DGC sẽ tăng 15,6% và 27,1% trong 2024/2025.

Với kỳ vọng lợi nhuận ròng sẽ trở lại đà tăng trưởng cùng với triển vọng dài hạn được đảm bảo bởi các dự án Xút và Nhôm, chúng tôi tin rằng DGC vẫn là cổ phiếu đáng chú ý trong 2024/2025 mặc dù đã tăng giá 118% trong 1 năm. Giá mục tiêu dựa trên sự kết hợp với tỷ trọng bằng nhau giữa 2 phương pháp định giá chiết khấu dòng tiền (WACC 13,8%, COE 16%) và P/E với P/E mục tiêu 12.0x. Tiềm năng tăng giá bao gồm dự án Nhôm – Boxit xin được giấy phép đầu tư và dự án nhà máy cồn Đại Việt có thể hoạt động trong năm 2024. Rủi ro giảm giá gồm 1) rủi ro về thuế xuất khẩu P4 và 2) tăng giá nguyên vật liệu đầu vào (lưu huỳnh, than cốc, điện) có thể tạo áp lực lên biên lợi nhuận gộp của DGC .