MBS: Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu BID

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Ngân hàng

Thu nhập lãi thuần của BID giảm nhẹ với nguyên nhân chính đến từ việc NIM giảm 29 điểm cơ bản và tín dụng tăng trưởng yếu hơn (quý I/2024: 0,9%; quý I/2023: 4,9%). Thu nhập ngoài lãi của BID tăng nhẹ 9%, chủ yếu đến từ mảng hoạt động dịch vụ và hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng (tăng trưởng 12%/tăng trưởng 118%).

Tuy nhiên, nhờ giảm chi phí dự phòng rủi ro tín dụng (giảm 21%), lợi nhuận sau thuế quý I/2024 tăng nhẹ 6%, ghi nhận 5.813 tỷ đồng, phù hợp với dự phóng của chúng tôi (tăng 4% so với dự phóng).

Tỷ lệ nợ xấu quý I/2024 ghi nhận ở mức 1,51%, tăng 0,25% so với cuối năm 2023. Nợ nhóm 2 cũng tăng trở lại sv cuối 2023, ghi nhận 2,1% (tăng 0,5% so với cuối năm 2023). Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) giảm 18,5%. Tuy nhiên, xét chung toàn ngành, chất lượng tài sản của BIDV vẫn đang nằm trong top đầu. Tỷ lệ nợ xấu thấp hơn 0,7% tỷ lệ NPL trung bình ngành. Tỷ lệ LLR cao thứ 2 toàn hệ thống.

Với bộ đệm dự phòng vững chắc, chất lượng tài sản của BIDV có thể cải thiện hơn trong những quý còn lại 2024, khi 1) tín dụng tăng trở lại; (2) kinh tế phục hồi cũng như gia hạn thêm 6 tháng Thông tư 02/2023/TT-NHNN sẽ góp phần cải thiện khả năng trả nợ của người dân.

Dự báo của chúng tôi dựa trên cơ sở: (1) tăng trưởng tín dụng đạt 14% trong năm 2024 và 11% trong 2025; (2) NIM sẽ được duy trì quanh mức 2.6%, tương đương so với 2023 và NIM được cải thiện hơn trong 2025. Chúng tôi khuyến nghị trung lập đối với BID với mức định giá 53.800 đồng/CP, thấp hơn 3,2% so với dự báo gần nhất, do (1) điều chỉnh tăng lợi nhuận sau thuế 2024 giảm 7% so với dự báo gần nhất; (2) điều chỉnh giảm 0.6 điểm % phần bù rủi ro.