MBS: Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu HDB

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Ngân hàng

Năm 2023, tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDB – sàn HOSE) tăng mạnh 31,8%, trong khi toàn ngành tăng 13,8%. Tăng trưởng tín dụng HDB được dự phóng tiếp tục tăng trưởng trung bình 22%/năm trong giai đoạn 2024-2025, do nhờ có (1) mảng khách hàng SME (mảng tăng trưởng chính trong 2023) tiếp tục tăng trưởng tốt; (2) Mảng cho vay nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, vốn là thị trường trọng điểm của HDB tảng trưởng trở lại; và (3) Tín dụng bất động sản hồi phục khi thị trường bất động sản ấm lên từ quý IV/2023 (tăng trưởng 178%).

Tỷ lệ nợ xấu ghi nhận ở mức 1,8% cuối năm 2023 tăng so với mức 1,67% cuối năm 2022. Nợ nhóm 2 tiếp tục tăng mạnh 144%/22% so với quý liền trước và chiếm tỷ lệ 5,04%, cao thứ 3 toàn ngành. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) đạt mức 66% tại cuối năm 2023 (giảm 4,6% so với cùng kỳ). Chất lượng tài sản của HDB được kỳ vọng cải thiện hơn trong 2024, nhờ có (1) lợi nhuận tăng trưởng cao và ổn định giúp ngân hàng có nhiều dư địa để gia tăng bộ đệm dự phòng; (2) kinh tế phục hồi cũng như gia hạn thêm 6 tháng Thông tư 02/2023/TT-NHNN sẽ góp phần cải thiện khả năng trả nợ của người dân.

Dự báo của chúng tôi dựa trên cơ sở: (1) tăng trưởng tín dụng đạt 23% trong năm 2024 và 21% trong 2025; (2) NIM sẽ được duy trì quanh mức 4.9%, tương đương cao hơn so với 2023 và thấp hơn mức đỉnh 2022.