MBS: Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu IDC

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Bất động sản

Sang năm 2024-2025, chúng tôi kỳ vọng dòng vốn FDI tiếp tục tăng giúp diện tích cho thuê ghi nhận doanh thu đạt khoảng 105 ha, giá cho thuê tăng trưởng 5%/năm, qua đó giúp doanh thu đạt 3.591 tỷ đồng (tăng trưởng 9%)/3.854 tỷ đồng (tăng trưởng 7%).

Mảng năng lượng cũng ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan trong năm 2024-2025. Chúng tôi dự phóng doanh thu từ mảng năng lượng đạt 3.383 tỷ đồng (tăng trưởng 16%)/3.795 tỷ đồng (tăng trưởng12%) nhờ (1) trạm biến áp Hựu Thạnh GĐ1 vận hành 100% công suất vào năm 2024 và giai đoạn phát điện vào năm 2025, (2) doanh thu sản xuất điện đạt 608 tỷ đồng/658 tỷ đồng tăng 19%/8% do hiện tượng El Nino được dự báo kết thúc vào cuối quý II năm nay, sau đó chuyển sang pha trung tính.

Với triển vọng khả quan ở các mảng kinh doanh cốt lõi, chúng tôi dự báo doanh thu IDC có thể đạt 8,410/8,858 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 16%/5% svck, lợi nhuận ròng có thể đạt mức 1,665 tỷ đồng/1,705 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 19%/2% svck. Dự phóng kết quả kinh doanh 2024 của chúng tôi khá tương đồng với kế hoạch kinh doanh doanh nghiệp đặt ra. Trong năm 2024, IDC dự kiến trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 40%.

Chúng tôi định giá cổ phiếu IDC dựa trên phương pháp SOTP với giá mục tiêu 55,500 đồng/CP. Do giá cổ phiếu đã tăng mạnh trong 1 năm trở lại đây và đã phản ánh triển vọng kinh doanh sắp tới của doanh nghiệp, chúng tôi khuyến nghị trung Lập đối với IDC. Rủi ro giảm giá của IDC gồm (1) Rủi ro suy thoái kinh tế khiến nhu cầu thuê đất công nghiệp giảm sút (2) Rủi ro giải phóng mặt bằng khiến dự án bị chậm tiến độ (3) Chi phí giải phóng mặt bằng tăng cao (4) Rủi ro chính sách vĩ mô của Việt Nam, rào cản thương mại, hiệp định khu vực, toàn cầu mà Việt Nam tham gia.