MBS: Cổ phiếu triển vọng khả quan là HDB, VIB và VCB

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Ngân hàng

Chúng tôi cho rằng những ngân hàng có những đặc điểm sau sẽ có được kết quả kinh doanh khả quan hơn so với toàn ngành.

Thứ nhất, NIM có thể chống chọi được sự bào mòn do hoạt động cắt giảm lãi suất cho vay nhằm cạnh tranh tăng trưởng tín dụng. Những ngân hàng được kỳ vọng sẽ có NIM bền vững nên là những ngân hàng có chi phí vốn thấp và ưu thế về CASA (như VCB, TCB, MBB…).

Thứ hai, những ngân hàng có mảng tín dụng tăng trưởng tốt và ổn định nhờ có tệp khách hàng riêng (như HDB, TCB…).

Cuối cùng, chúng tôi cho rằng những ngân hàng có chất lượng tài sản cải thiện mạnh mẽ cùng gia tăng trích lập lớn trong năm 2023 sẽ giảm được áp lực trích lập trong năm 2024, từ đó giúp lợi nhuận sau thuế gia tăng đáng kể hơn so với toàn ngành (VIB, TCB CTG…).

HDB, VIB và VCB được kỳ vọng sẽ có kết quả kinh doanh khả quan hơn so với ngành. Do đó, chúng tôi chọn cổ phiếu HDB, VIB và VCB.