FPTS: Khuyến nghị mua cổ phiếu TNG

Nguồn: FPTS - CTCK FPT

Ngành: Dệt may

Sau gần 02 tháng hiệu chỉnh, nền hỗ trợ tại vùng giá 20.000 đã được kiểm định thành công và kèm theo đó là dấu hiệu bứt phá sau tích lũy

Theo đó, TNG được kỳ vọng sẽ quay lại xu hướng tăng giá trong một vài tuần kế tiếp. Nhà đầu tư được khuyến nghị mua cổ phiếu cho kỳ vọng ngắn hạn: Mức sinh lời kỳ vọng 12,67%, Rủi ro dừng lỗ tối đa 5,29%, Thời gian nắm giữ kỳ vọng 15 phiên giao dịch