MBS: Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu POW

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Điện

Nguyên nhân do 1) Nhơn Trạch 1&2 dự kiến ghi nhận sản lượng huy động thấp do khó khăn về nguồn khí và giá bán điện cao; 2) Biên LN gộp các nhà máy chưa thể cải thiện khi giá trần thị trường điện điều chỉnh giảm 15%, ảnh hưởng đến chào giá của nhóm nhiệt điện khi giá đầu vào neo cao.

Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy vẫn có điểm sáng hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận ròng 2024 đến từ kế hoạch huy động sản lượng Cà Mau 1&2 cao với nguồn khí ổn định, và Vũng Áng 1 được huy động tối ưu sau khi hoàn thành khắc phục sự cố từ T8/23.

Trong 2025, dự kiến doanh thu và lợi nhuận ròng sẽ tăng 47% và 64%. Chúng tôi kỳ vọng sản lượng nhóm điện khí phục hồi từ nền thấp, cùng với sản lượng đóng góp từ Nhơn Trạch 3&4 khi đi vào hoạt động từ quý I/2025 và quý IV/2025.

Ngoài ra, chúng tôi cho rằng nhu cầu điện tăng trưởng mạnh trở lại cũng như tài chính của EVN cải thiện sẽ là bản lề cho triển vọng huy động điện khí. Dự phóng lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2024/2025 của chúng tôi thấp hơn 28%/21% so với báo cáo trước đây, phản ánh những khó khăn đến từ huy động sản lượng nhóm điện khí trong 2024 cũng như những rủi ro chậm tiến độ Nhơn Trạch 3&4.

Chúng tôi giảm giá mục tiêu 13,300 đồng/cp (giảm 9% sv báo cáo trước) do giảm dự phóng EPS 2024/2025 và duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu POW.

Rủi ro giảm giá bao gồm: 1) Tình trạng thiếu than, khí trầm trọng hơn dự kiến; 2) Tình hình tài chính của EVN chưa được cải thiện, ảnh hưởng đến hiệu quả dòng tiền của doanh nghiệp. Tiềm năng tăng giá bao gồm: Khoản bồi thường Vũng Áng 1 và các khoản thoái vốn công ty con được ghi nhận.