MBS: Khuyến nghị mua MWG với giá mục tiêu 12 tháng khoảng 129.000 đồng/CP

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Phân phối - Bán lẻ

Biên lợi nhuận ròng tháng 7 tăng 0,7 ppts từ 3,1% lên 3,8% khi biên lợi nhuận gộp được duy trì tích cực ở tất cả các chuỗi. Lợi nhuận sau thuế riêng tháng 7/2020 đạt 327 tỷ đồng, tăng 7,5% so với tháng 6/2020 và tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 7 tháng đầu năm, MWG ghi nhận 64.308 tỷ đồng doanh thu (tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái) và 2.353 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (giảm 2%), tương ứng hoàn thành 58% kế hoạch doanh thu và 68% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm.

Bên cạnh đó, Bách hóa xanh có kế hoạch nhân rộng mô hình cửa hàng “5 tỷ”. Tính tới cuối tháng 7, Bách hóa xanh đã có 12 cửa hàng mô hình “5 tỷ”, có cửa hàng ghi nhận doanh thu 4,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp ưu tiên mục tiêu đảm bảo dòng tiền để vận hành, do đó tiếp tục cân nhắc về vấn đề chi trả cổ tức.

Chúng tôi khuyến nghị mua đối với cổ phiếu MWG của CTCP Đầu tư Thế giới Di động với giá mục tiêu 12 tháng khoảng 129.000 đồng, trên cơ sở: (i) nhu cầu đối với nhu yếu phẩm hàng ngày gia tăng, làm cải thiện mạnh doanh thu chuỗi Bách hóa xanh trong khi biên lợi nhuận gộp được cải thiện, và (ii) kinh doanh đồng hồ tiếp tục là động lực tăng trưởng chính trong chuỗi Thế giới di động, đặc biệt trong những tháng cuối năm.