BVSC: Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu HHV

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Xây dựng

CTCP Tập Đoàn Đèo Cả là công ty mẹ của CTCP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV – sàn HOSE), đang có kế hoạch tham gia đầu tư PPP vào các dự án lớn như Cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc, cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng – Trà Lĩnh.

Kết quả kinh doanh của HHV dự kiến duy trì đà tăng trưởng trong năm 2023 và 2024 nhờ tăng trưởng cả ở mảng xây lắp và thu phí BOT khi nhu cầu đầu tư công lớn và lưu lượng xe tăng trưởng. Tuy nhiên, dự án BOT Bắc Giang – Lạng Sơn và Đèo Cả đang gặp một số khó khăn khi bị dừng một số trạm thu phí so với hợp đồng dự án ban đầu.

Sử dụng phương pháp định giá chiết khấu dòng tiền giá mục tiêu cho cổ phiếu HHV là 15.395 đồng/cổ phiếu. Giá thấp hơn so với khuyến nghị gần nhất là 22.184 đồng/cổ phiếu do: (1) Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tăng thêm gần 62 triệu cổ phiếu lên 329.350.351 cổ phiếu; (2) Giảm định giá trạm BOT Bắc Giang – Lạng Sơn. Do giá mục tiêu của HHV cao hơn giá đóng cửa ngày 09/11/2023 là 0,6%, BVSC khuyến nghị NEUTRAL đối với cổ phiếu HHV.