MBS: Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu PTB

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Vật liệu xây dựng

Tiềm năng tăng giá của PTB đến từ: đơn đặt hàng sản phẩm gỗ từ các khách hàng Mỹ và châu Âu tăng lên do chiến tranh thương mại Mỹ - Trung;

Bên cạnh đó, giai đoạn 1 nhà máy gỗ Phù Cát với công suất 120 container/tháng sẽ đạt tối đa công suất vào cuối năm 2020, tăng doanh thu mảng gỗ lên 30%;

Thêm vào đó, Nhà máy đá thạch anh giai đoạn 2 tại Đồng Nai dự kiến sẽ hoạt động vào cuối năm 2021 và đạt công suất tối đa trong 2 - 3 năm, mang lại doanh thu 420 tỷ đồng mỗi năm;

Ngoài ra, doanh thu từ dự án bất động sản (Khu dân cư Phú Tài tại Quy Nhơn, Bình Định) dự kiến được ghi nhận doanh thu và lợi nhuận vào quý III/2021, tăng thêm 192 tỷ đồng vào giá trị công ty.