MBS: Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu FPT

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Công nghệ thông tin

8 tháng năm 2020, doanh thu hợp nhất và lợi nhuận trước thuế của CTCP FPT (FPT – sàn HOSE) lần lượt đạt 18.321 tỷ đồng và 3.343 tỷ đồng, tăng 7,6% và 11,7% so với cùng kỳ 2019. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế được cải thiện so cùng kỳ, đạt 18.3% (năm 2019 đạt 17.6%) do tỷ trọng mảng dịch vụ chuyển đổi số và xuất khẩu phần mềm tiếp tục tăng lên.

Dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài của FPT dường như không bị ảnh hưởng bởi Covid-19, tăng trưởng 14.4% từ 6,798 lên 7,774 tỷ đồng 8 tháng năm 2020. Thị trường nội địa cũng ghi nhận nhiều hợp đồng dịch vụ công nghệ thông tin mới trong tháng 8, đặc biệt là các sản phẩm Made-by-FPT có doanh thu tăng 40% so với cùng kỳ.

Chúng tôi dự phóng năm 2020 và 2021 FPT đạt lần lượt 12.712 tỷ đồng và 15.311 tỷ đồng doanh thu mảng Xuất khẩu phần mềm, tăng 19% và 20,5% cùng kỳ.

Xu hướng chuyển đổi số tiếp tục là động lực dẫn dắt tăng trưởng khối Công nghệ của FPT. Trong 8 tháng 2020, dịch vụ chuyển đổi số tăng trưởng 46% so với cùng kỳ, đạt 2.274 tỷ đồng.

FPT có những lợi thế về đa dạng sản phẩm và giá thành rẻ hơn các công ty nước ngoài, chính vì vậy FPT trúng thầu nhiều hợp đồng chuyển đổi số mới và đem về nguồn doanh thu lớn cho công ty, chiếm lần lượt 40% và 50% doanh thu mảng Xuất khẩu phần mềm năm 2020 và 2021.

Dự phóng doanh thu của FPT sẽ đạt 31.819 tỷ đồng và 36.025 tỷ đồng năm 2020 và 2021. Biên lợi nhuận ròng khoảng 14% năm 2020. Doanh thu chủ yếu tăng trưởng từ dịch vụ công nghệ chuyển đổi số, mang về lần lượt 5.085 tỷ đồng và 7.656 tỷ đồng năm 2020 và 2021, tăng khoảng 58,7% và 50,6% so với cùng kỳ.