MBS: Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu POW

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Điện

Doanh thu lũy kế 8 tháng đạt 18.540 tỷ đồng, thực hiện 76% kế hoạch cả năm, bằng 92% cùng kỳ năm trước. Sản lượng điện thấp nhưng doanh thu cao chủ yếu do giá bán điện tăng trong kỳ khi chi phí nhiên liệu tăng.

Cho cả năm 2022, chúng tôi dự báo sản lượng điện đạt khoảng 14,6-14,8 tỷ kwh, doanh thu đạt 28.811 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 2.458 tỷ đồng, đạt 119% và 284% kế hoạch năm.

Trong năm 2023, chúng tôi dự báo hoạt động của công ty sẽ khả quan hơn khi nhu cầu điện cả nước dự báo vẫn tiếp tục tăng từ 8-10%, nhà máy Vũng Áng 1 sẽ khắc phục xong sự cố, sản lượng điện sản xuất dự báo sẽ tăng thêm từ 5.0-5.5 tỷ kwh, đưa hiệu quả kinh doanh của công ty tăng lên tốt hơn.

Điểm nhấn đầu tư: hiện tại POW đang sở hữu 6 nhà máy điện với tổng công suất 4.205 MW, sản lượng điện hàng năm khoảng 20-22 tỷ kwh, chiếm 8% tổng nhu cầu thị trường. Chiến lược phát triển trong những năm tới POW sẽ đầu tư thêm các dự án nhiệt điện khí NT3&4 (1.500MW), Miên Trung 1&2 (1.500MW), LNG Cà Mau, LNG Quảng Ninh.

Hiệu quả kinh doanh sẽ tiếp tục được cải thiện khi các các nhà máy điện đi vào giai đoạn giảm mạnh chi phí khấu hao và nợ vay: Các nhà máy Cà Mau 1 và 2, NT1 đã trả xong vốn vay đầu tư, chi phí tài chính và khấu hao giảm sẽ mang lại hiệu quả kinh doanh tốt hơn trong những năm tới.

Tiềm lực tài chính mạnh: Tổng tài sản đến cuối quý II/2022 đạt 57.702 tỷ đồng, trong đó Tiền tương đương tiền và đầu tư tài chính (tiền gửi) đạt 7.135 tỷ đồng (12,4% Tổng tài sản). Nợ phải trả đạt 25.501 tỷ đồng (44,2% Tổng nguồn vốn), trong đó vay nợ ngắn và dài hạn là 8.742 tỷ đồng (15,2% Tổng nguồn vốn), đây là tỷ lệ vay nợ rất an toàn đối với doanh nghiệp phát điện lớn.

Nhu cầu điện tiếp tục tăng lên trong những năm tới: trong 8 tháng đầu năm 2022, tăng trưởng điện đạt 5% và dự kiến cả năm đạt mức 6%. Nhu cầu điện dự báo sẽ tiếp tục tăng từ 8-10% trong những năm tới. Năm 2023 dự báo nhiệt điện sẽ được cải thiện khi điều kiện thủy văn sẽ hạn chế hơn so với 2022 do trạng thái La nina gây mưa nhiều có thể kết thúc từ đầu 2023.

Định giá: Kết hợp phương pháp định giá DCF và so sánh PE, PB, giá trị cổ phiếu POW được xác định ở mức 17.600 đồng/cổ phần. Đồng thời khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu này.