MBS: Khuyến nghị mua cổ phiếu FPT với giá mục tiêu 109.000 đồng/CP

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Công nghệ thông tin

6 tháng đầu năm 2021, doanh thu hợp nhất và lợi nhuận trước thuế của CTCP FPT (FPT – sàn HOSE) lần lượt đạt 16.228 tỷ đồng và 2.936 tỷ đồng, tăng 19,2% và 20,9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ và EPS lần lượt đạt 1.906 tỷ đồng và 2.107 đồng, tăng 17,2% và 16,7%. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế được cải thiện so cùng kỳ, đạt 18,3% (năm 2019 đạt 17,8%) do tỷ trọng mảng dịch vụ chuyển đổi số và xuất khẩu phần mềm tiếp tục tăng lên.

Dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài, doanh thu ký mới của dịch vụ công nghệ thông tin đạt 8,342 tỷ đồng, tăng 36,8%. Doanh thu Dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài tăng 15%, trong đó doanh thu từ thị trường Mỹ và APAC tăng lần lượt 41% và 23% so với cùng kỳ. Doanh thu Chuyển đổi số tăng trưởng 5% nhờ đà tăng từ các công nghệ Điện toán đám mây và Low code. Dịch vụ công nghệ thông tin trong nước doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt 2.415 tỷ đồng và 246 tỷ đồng, tăng trưởng 40,7% và 245,1%. Doanh thu ký mới của dịch vụ công nghệ thông tin nội địa tăng trưởng 87,5%.

Lợi nhuận trước thuế của Khối Viễn thông đạt 1.069 tỷ đồng, tăng 28,2% so với cùng kỳ năm ngoái, do lợi nhuận từ PayTV, biên lợi nhuận cải thiện từ dịch vụ internet băng thông rộng và sự tăng trưởng tốt của mảng quảng cáo trực tuyến. Lợi nhuận trước thuế của Khối Giáo dục, Đầu tư và khác giảm do một số mảng kinh doanh vẫn đang trong thời gian đầu tư, hiện chưa tạo ra lợi nhuận.

Định giá: Dựa trên phương pháp định giá từng phần và phương pháp so sánh P/E, chúng tôi khuyến nghị mua với giá mục tiêu là 109.000 đồng/cổ phần, upsize 16,2%. FPT đang giao dịch ở mức PE 2021 và 2022 lần lượt là 17.44 lần và 15.07 lần so với các công ty công nghệ thông tin trên thế giới là 22 lần và 19 lần.

Chúng tôi giữ nguyên giá mục tiêu 1 năm 109.000 đồng/CP do điều chỉnh tăng PE mục tiêu của mảng Công nghệ, và trúng thầu nhiều hợp đồng công nghệ thông tin lớn ở cả trong và ngoài nước.