MBS: Khuyến nghị mua cổ phiếu DBC với giá mục tiêu 75.800 đồng/CP

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Chăn nuôi

Tiêu điểm đầu tư: Triển vọng khả quan của nghành chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi. Việt Nam được dự báo sẽ vươn lên vị trí thứ 2 châu Á về tiêu thụ thịt lợn vào cuối năm 2021 trong khi sản lượng tiêu thụ gia cầm được dự báo đạt mức tăng trưởng bình quân 2,9%/năm (OECD).

Quy mô đàn lợn gia tăng cùng với nhu cầu tiêu thụ sản phẩm gia súc, gia cầm là động lực tăng trưởng chính cho ngành thức ăn chăn nuôi. Quy mô thị trường thức ăn chăn nuôi của Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng 5,06%/năm trong giai đoạn 2020 - 2025, theo USDA.

DBC chủ trương đầu tư mở rộng quy mô đàn lợn và Nhà máy dầu thực vật giai đoạn 2. DBC đang lên kế hoạch mở rộng quy mô đàn lợn với 4 dự án tại các tỉnh Bình Phước, Hòa Bình, Thanh Hóa và Phú Thọ, nâng tổng công suất thiết kế lên 56%, sản lượng lợn thương phẩm ước tính tăng 31% so với hiện tại. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng lên kế hoạch đầu tư mở rộng Nhà máy dầu thực vật giai đoạn 2 khi giai đoạn 1 đã chạy 90% công suất thiết kế và sản phẩm nhận được phản hồi tốt từ người tiêu dùng. Dự kiến cuối 2022 sẽ đưa vào hoạt động các dự án này.

Dự án Lotus Central đóng góp doanh thu và lợi nhuận trong giai đoạn 2021 – 2022. Theo ban lãnh đạo, dự án hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện và sẽ mang lại khoản doanh thu 845 tỷ đồng.

Sức khỏe tài chính lành mạnh. Nợ vay giảm dần từ 34% năm 2020 xuống còn 28% đến cuối tháng 6/2021. Khả năng bán hàng và quản trị dòng tiền tốt. Qua đó, khả năng chi trả cổ tức tiền mặt của doanh nghiệp cũng được cải thiện trong những năm gần đây với mức 1.500 – 2.00 đồng/CP.

Rủi ro khi giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi được dự báo sẽ tăng và duy trì ở mức cao đến cuối năm trong khi giá lợn ở mức thấp do ảnh hưởng của dịch Covid-19 làm giảm nhu cầu tiêu thụ.

Định giá: Chúng tôi xác định giá mục tiêu 12 tháng của cổ phiếu DBC vào khoảng VND75.800 dựa trên phương pháp chiết khấu dòng tiền. Mức giá mục tiêu tương ứng P/E forward khoảng 12,7 lần (theo EPS 2022F khoảng 5.963 đồng).