KBSV: Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu DRC

Nguồn : KBSV - CTCK KB Việt Nam

Ngành : Cao su chế biến

DRC cho biết, doanh nghiệp đã lấy lại được đà tăng trưởng trong Q4. Theo chia sẻ, doanh thu tháng 10 đạt 468 tỷ đồng (tăng 32% so với tháng trước), tương ứng 50% doanh thu cả quý 3. Theo đó, dự kiến 2 tháng 10 và 11 DRC đã hoàn thành trên 90% kế hoạch quý. Trong đó, thị trường nội địa đã hồi phục mạnh mẽ, đóng góp chính cho sự tăng trưởng của DRC trong Q4.

DRC mới đây đã thông báo tăng giá bán các sản phẩm tại thị trường nội địa 5% từ ngày 15/11/2021 và thị trường xuất khẩu từ ngày 1/12/2021 để bù đắp giá nguyên vật liệu đầu vào, tương đồng với đà tăng giá của một số doanh nghiệp cùng ngành. Theo đó, trong 1 năm qua, doanh nghiệp đã tăng giá bán 3 lần với tổng cộng mức tăng 11%, tuy nhiên vẫn thấp hơn mức tăng của giá nguyên liệu.

Năm 2022, chúng tôi dự báo lợi nhuận đạt 376 tỷ đồng (tăng 15,3 so với năm trước) và doanh thu đạt 4.690 tỷ đồng (tăng 7,6%). Kết quả kinh doanh khả quan chủ yếu đến từ tăng trưởng mảng lốp radial và bias và cải thiện biên lợi nhuận. Chúng tôi khuyến nghị mua cổ phiếu DRC sau khi điều chính giá mục tiêu lên 39.900 đồng/CP, tiềm năng tăng giá 18.5% so với giá đóng cửa ngày 16/12/2021.