FPTS: Khuyến nghị theo dõi cổ phiếu TRC

Nguồn: FPTS - CTCK FPT

Ngành: Cao su chế biến

Dự án đầu tư mở rộng tại Campuchia đã đi vào khai thác trong quý I/2019, tuy nhiên chúng tôi cho rằng dự án này sẽ chưa đóng góp nhiều vào doanh thu và lợi nhuận cho CTCP Cao su Tây Ninh (mã TRC) năm 2019 do diện tích khai thác dự kiến chỉ khoảng 473 ha (chiếm 7% trên tổng diện tích trồng cao su của dự án).

Bên cạnh đó, TRC có tỷ lệ cổ tức/thị giá ổn định thu hút được các nhà đầu tư trung và dài hạn với mong muốn có mức thu nhập ổn định hằng năm.

Với mức giá đóng cửa ngày 24/04/2019 là 25.000 đồng/cp, TRC đang được giao dịch tại P/E trailing là 7,1x, thấp hơn P/E trung bình của các doanh nghiệp cùng ngành (khoảng 10,8x).

Tuy nhiên, với triển vọng kinh doanh kém tích cực trong 2019, chúng tôi đưa ra khuyến nghị theo dõi đối với cổ phiếu TRC tại thời điểm hiện tại. Nhà đầu tư có có thể xem xét mua TRC ở mức giá 22.000 đồng/cp, tương ứng với mức P/E 2019 ở mức 10,7x, tỷ suất cổ tức 2019 trên thị giá đạt 6,8%.