BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho PET với giá mục tiêu 47.935 đồng/CP

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Phân phối - Bán lẻ

Cụ thể, doanh thu thuần giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 1.119 tỷ đồng (giảm 25% so với tháng trước), lợi nhuận trước thuế giảm 24%, xuống mức 21 tỷ (giảm 11% so với tháng trước).

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần của PET tăng 14% so với cùng kỳ, đạt 7.425 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận trước thuế tăng mạnh 18% lên mức 155 tỷ đồng. Với những kết quả này, PET đã hoàn thành lần lượt 35,6% bag 36,5% dự báo kết quả kinh doanh 2022 của chúng tôi.

Ở mức giá hiện tại, PET đang giao dịch tại mức P/E 2022 là 9,9x và PEG chỉ 0,3, với nền tảng cơ bản duy trì lành mạnh. Duy trì khuyến nghị Outperform đối với PET với mức giá mục tiêu (TP) không đổi là 47.935 đồng/CP (Upside: 29,4%).

Tiến triển hơn nữa của dự án bất động sản Thanh Đa duy trì là catalyst mạnh mẽ, giúp định giá của PET được đánh giá lại một cách mạnh mẽ khi xảy ra.