BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho OCB với giá mục tiêu 32.098 đồng/CP

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Ngân hàng

Điểm nhấn chính là Tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ; Lãi lớn từ chứng khoán đầu tư; CIR tiếp tục được tối ưu hóa thuộc nhóm thấp nhất ngành; và Chất lượng tài sản cải thiện đáng kể.

Lũy kế, lợi nhuận trước thuế 9 tháng năm 2021 của OCB tăng mạnh 50,0% so với cùng kỳ lên 3.768,1 tỷ đồng, đạt 68,5% kế hoạch của OCB và dự báo hiện tại của BVSC.

OCB đóng cửa ở mức 26.950 đồng/cổ phiếu vào ngày 02/11/2021, giao dịch ở mức P/B năm 2021 là 1,67x và năm 2022 là 1,35x, tỏ ra hấp dẫn, với mức ROE tốt là 21,6%, chất lượng tài sản cải thiện rõ rệt và cơ sở vốn vững chắc. Khuyến nghị Outperform với giá mục tiêu cuối năm 2022 là 32.098 đồng/cổ phiếu (Upside: 19,1%).

Chúng tôi kỳ vọng đợt tăng vốn sắp tới của OCB (qua phát hành riêng lẻ 5,1%), dự kiến hoàn thành trong quý IV/2021, không chỉ giúp duy trì đà tăng trưởng tín dụng cao; mà còn tăng cường khả năng quản trị rủi ro, thúc đấy việc đánh giá lại định giá.