BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu DGW với giá mục tiêu 167.189 đồng/CP

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Phân phối - Bán lẻ

Nói chung, chúng tôi dự báo DGW sẽ đạt CAGR lợi nhuận ròng giai đoạn 2021 - 2024 vững chắc là 20,2%/năm so với mức 19,1% trước đó.

Sau những điểm yếu của thị trường gần đây, DGW hiện đang giao dịch ở mức P/E dự phóng là 13,7x (tính đến giữa năm 2023) và 12,8x (năm 2023), với triển vọng lợi nhuận ròng bền vững giai đoạn 2021 - 2024 là 20,2%/năm so với mức cơ sở cao của năm 2021 là 654 tỷ đồng (tăng 144,9%).

Chúng tôi duy trì khuyến nghị Outperform đối với DGW và nâng giá mục tiêu (TP) theo Phương pháp Chiết khấu dòng tiền thêm 12,8% lên 167.189 đồng/cổ phiếu (Upside: 21,3%) từ mức 148.195 đồng trước đó, chủ yếu do chuyển định giá của chúng tôi đến giữa năm 2023 và điều chỉnh tăng nhẹ về dự báo lợi nhuận.