PSI: Khuyến nghị theo dõi dành cho cổ phiếu DPM

Nguồn : PSI - CTCK Dầu khí

Ngành : Phân bón - hóa chất

Dự kiến nhà máy Ure của DPM hoạt động đầy đủ công suất, duy trì tăng trưởng doanh thu ổn định trong quý 4. Giá khí tiếp tục giữ ở mức 40-45 USD/thùng.

Bên cạnh đó, doanh thu năm 2020 khó đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Do ảnh hưởng từ yếu tố thời tiết bất thường, nhất là mùa mưa bão đợt cuối năm diễn biến phức tạp. Kinh doanh phân bón trở nên khó khăn hơn. Doanh thu các năm tiếp theo kỳ vọng cải thiện khi DPM giảm lượng phân bón nhập khẩu, thúc đẩy tự doanh phân bón sản xuất và duy trì hoạt động xuất khẩu.

Về bồi thường bảo hiểm: DPM dự kiến thu được tiền bồi thường thay thế thiết bị khoảng 40 tỷ đồng, bồi thường cho lợi nhuận gộp đã mất ước tính là 172 tỷ đồng. Khoản này chưa được ghi nhận trong Quý 3, kỳ vọng được ghi nhận một phần trong Quý 4.

Ngoài ra, lộ trình áp dụng luật thuế GTGT sửa đổi: Theo thông tin mới nhất từ Kỳ họp thứ 10, quốc hội khóa XIV (từ 19/10 – 12/11/2020), Thủ tướng đã ban hành Nghị quyết 159/NQ-CP ngày 28/10/2020, xét đề nghị tờ trình 192/TTr-BTC của Bộ Tài chính, thông qua hồ sơ trình Quốc hội về Dự án sửa đổi Luật thuế về Thuế suất giá trị gia tăng đối với mặt hàng phân bón. Dự kiến Luật mới được thông qua và áp dụng kể từ 2021.

Định giá doanh nghiệp theo phương pháp chiết khấu dòng tiền DCF: Với phương pháp này, chúng tôi dự phóng dòng tiền trong các năm tới của doanh nghiệp, sử dụng FCFF để tiến hành chiết khấu dòng tiền về hiện tại. Giá mục tiêu của DCF là 26,528 đồng/cp

Chúng tôi lấy EPS dự phóng của DPM năm 2020 là 1.918 đồng/cp, BVPS dự phóng là 22.238 đồng/cp. Giá mục tiêu theo phương pháp so sánh P/E, P/B lần lượt là 23,289 đồng/cp và 14,423 đồng/cp. Đồng thời, khuyến nghị theo dõi đối với cổ phiếu DPM.