PSI: Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu POW

Nguồn : PSI - CTCK Dầu khí

Ngành : Điện

Nguyên nhân do thiếu khí từ nguồn Đông Nam Bộ và nguồn khí Tây Nam Bộ cho Nhà máy điện Cà Mau đã bắt đầu suy yếu (Tây Nam Bộ gas huy động 100% kế hoạch), đồng thời tăng sản lượng điện Nhà máy điện Vũng Áng năm 2020 lên 7.270 triệu kwh do nguồn than được cung cấp TKV và nhập khẩu đủ cho sản xuất vượt kế hoạch đặt ra.

Chúng tôi ước tính tổng sản lượng điện năm 2020 của PV POW đạt 20,960 triệu kwh, hoàn thành 97% kế hoạch, doanh thu tương ứng đạt 30,855 tỷ đồng (hoàn thành 87% KH) và LNST đạt 2,320.6 tỷ đồng, tương ứng hoàn thành 114% kế hoạch năm.

Chúng tôi sử dụng hai phương pháp chiết khấu dòng tiền và phương pháp so sánh P/E forward và P/B forward để xác định giá trị hợp lý cho cổ phiếu. Đồng thời đưa ra khuyến nghị mua cổ phiếu POW với mức giá mục tiêu 12.000 đồng/CP.