PSI: Khuyến nghị mua cổ phiếu POW với giá mục tiêu 13.800 đồng/CP

Nguồn : PSI - CTCK Dầu khí

Ngành : Dầu khí

POW đã thoái toàn bộ cổ phần tại PVM ngày 19/3/2021 và ghi nhận khoản lãi chuyển nhượng vốn là 357,5 tỷ đồng trong BCTC công ty mẹ. Tuy nhiên, vẫn tiếp tục hợp nhất PVM trong BCTC hợp nhất.

Trong quý I/2021, POW ghi nhận doanh thu đạt 7.661 tỷ đồng (giảm 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái), hoàn thành 98,4% kế hoạch quý. Nguyên nhân chủ yếu đến từ (1) sản lượng các nhà máy điện khí Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2 được huy động của A0 thấp và phụ tải giảm do ảnh hưởng đại dịch Covid-19; và (2) Giá điện CGM của các nhà máy điện khí kém hấp dẫn do giá nhiên liệu khí đầu vào tăng chủ yếu từ nguồn khí bổ sung mỏ Sao Vàng - Đại Nguyệt có giá cao hơn.

Chúng tôi điều chỉnh dự phóng kết quả kinh doanh năm 2021 của POW với doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 29.877 tỷ đồng (tăng 0,5% so với năm ngoái) và 2.700 tỷ đồng (tăng trưởng 1,4%), tương ứng P/E forward là 13,7 với giả định (1) Sản lượng Qc huy động của các nhà máy điện khí giảm 40% so với năm 2020; và (2) Giá bán điện của NT2 giảm 35đ/kWh theo hợp đồng PPA.

Chúng tôi khuyến nghị mua cổ phiếu POW với giá mục tiêu 12 tháng là 13.800 đồng/CP sau khi cổ phiếu đã điều chỉnh gần 20% trong 2 tháng qua về vùng hấp dẫn 11.900 đồng/CP.

Chúng tôi duy trì quan điểm tích cực đối tiềm năng của POW trong dài hạn với kế hoạch khởi công Dự án Nhà máy điện khí Nhơn Trạch 3,4 trong quý 4/2021 và xúc tiến đầu tư 02 dự án LNG điện khí ở Quảng Ninh và Dự án kho LNG ở Nam Du, củng cố vị thế số 1 của POW trong lĩnh vực điện khí/LNG​