PSI: Khuyến nghị mua cổ phiếu FCN với giá mục tiêu 14.600 đồng/CP

Nguồn : PSI - CTCK Dầu khí

Ngành : Xây dựng

Trước khó khắn từ những ảnh hưởng của dịch Covid-19, FCN vẫn ghi nhận những kết quả tích cực nhờ (1) doanh thu từ hoạt động xây dựng tăng mạnh, và cùng với mảng nền móng chiếm gần 80% tổng doanh thu; (2) nguồn việc thực hiện dồi dào từ các dự án điện gió chuyển tiếp từ 2020 đã bắt đầu có sản lượng đáng kể.

Tổng giá trị hợp đồng ký mới của FCN trong 2020 tính đến hết tháng 10 đạt trên 5.169 tỷ. Chúng tôi cho rằng doanh nghiệp có khả năng hoàn thành kế hoạch doanh thu 4.000 tỷ đồng trong năm 2020.

Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của FCN dự kiến doanh thu hợp nhất đạt 3.900 tỷ đồng (tăng 23,9% so với năm ngoái) và lợi nhuận sau thuế đạt 175 tỷ đồng (tăng trưởng 31,5%).

Theo chúng tôi đánh giá, FCN có khả năng hoàn thành kế hoạch đặt ra do (1) Backlog dự án chuyển tiếp từ 2020 đạt 1.900 tỷ (2) Năm 2021, chính phủ sẽ thúc đẩy giải ngân đầu tư công, các dự án dự án cơ sở hạ tầng (3) Nguồn công việc vẫn tiếp tục dồi dào khi FCN dự kiến ký tiếp các hợp đồng thi công mới trong quý II với tổng giá trị khoảng 1,000 tỷ đồng

Chúng tôi thực hiện định giá cổ phiếu FCN dựa theo các phương pháp phương pháp so sánh P/E, P/B và EV/EBITDA, đưa ra mức giá mục tiêu là 14.600 đồng/CP, đồng thời khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu này.