PSI: Khuyến nghị mua cổ phiếu DCM với giá mục tiêu 22.900 đồng/CP

Nguồn : PSI - CTCK Dầu khí

Ngành : Phân bón - hóa chất

CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM) đặt mục tiêu sản xuất kinh doanh thận trọng trong năm 2021, khi các chỉ tiêu đều thấp hơn tương đối so với số thực hiện năm 2020. Ngay quý đầu năm nay, DCM ghi nhận 1,873 tỷ đồng doanh thu thuần, 152 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (trong khi kế hoạch 2021 cho chỉ tiêu này là 197.4 tỷ đồng).

Giá phân bón trung bình tăng 18%, bù đắp chi phí giá khí: Giá phân bón thành phẩm Ure trung bình theo công bố từ DCM là 7.067 đồng/kg trong quý I, tương ứng tăng 18% so với mức giá 6.000 đồng/kg so với quý I cùng kỳ năm 2020.

Chúng tôi nâng triển vọng giá mục tiêu từ 20.450 đồng/CP trong báo cáo gần nhất, lên thành 22.900 đồng/CP theo phương pháp chiết khấu dòng tiền, tương ứng với giả định mảng kinh doanh NPK đóng góp vào tăng trưởng 5% doanh thu mỗi năm trong ba năm tiếp theo (upside 29% so với giá hiện tại), đồng thời khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu này.