PHS: Khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu PHR

Nguồn : PHS - CTCK Phú Hưng

Ngành : Cao su tự nhiên

Khi hoạt động kinh doanh chính (cao su) gặp khó khăn do giá cao su tự nhiên trên thế giới giảm, PHR đã chuyển hướng chiến lược sang phát triển khu công nghiệp, giúp công ty tạo ra lợi nhuận mạnh trong trung và dài hạn. PHR hiện đang sở hữu 80% cổ phần trong KCN Tân Bình đã được lấp đầy với tổng diện tích 352.5 ha ở phía Bắc tỉnh Bình Dương

Chúng tôi đưa ra dự phóng lợi nhuận sau thuế cho năm 2020 – 2021 lần lượt tăng trưởng đạt 1,180 tỷ với các lý do (1) PHR đã lên kế hoạch tái cơ cấu từ cao su thiên nhiên sang cho thuê bất động sản công nghiệp cũng như bất động sản dân dụng. Qua đó, sự tăng trưởng mạnh mẽ sẽ từ bất động sản công nghiệp cũng như lợi thế quỹ đất sạch với chi phí thấp có thể nhận được từ tập đoàn mẹ (HSX: GVR).

(2) Trong thời gian tới, lợi nhuận PHR vẫn sẽ chủ yếu đến từ việc thoái vốn tại NTC và chuyển nhượng đất cho NTC (NTU 3 - 346ha) và VSIP III (691 ha).

(3) Mức tỷ suất cổ tức khá hấp dẫn luôn duy trì ở mức 7%.

Theo phương pháp định giá từng phần (SOTP), chúng tôi ước tính giá hợp lý của cổ phiếu PHR là 57,726 đồng/cổ phiếu, +2% so với giá cổ phiếu hiện tại vào ngày 21/08/2020. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu này.