PHS: Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu GEG

Nguồn : PHS - CTCK Phú Hưng

Ngành : Điện

Công ty kỳ vọng sẽ hoàn thành 3 nhà máy điện gió Ia Bang 1, Tân Phú Đông 2, VPL với tổng công suất 130 MW trước tháng 11 năm nay để được hưởng chính sách ưu đãi về giá FIT (8.5 cents/kWh trong bờ và 9.8 cents/kWh ngoài khơi). Cụm dự án điện gió sẽ đóp góp đáng kể vào doanh thu cho công ty vào khoản 1 nghìn tỷ VND mỗi năm.

Với việc sở hữu danh mục nhà máy điện năng lượng tái tạo rải rác khắp các tỉnh ở các khu vực miền Trung và miền Nam, chúng tôi đánh giá cao tiềm năng của công ty khi các hoạt động sản xuất và chế tạo ở các khu vực này sẽ được phát triển mạnh trong thời gian sắp tới.

Sử dụng phương pháp EV/EBITDA và P/E mục tiêu lần lượt là 9.1x và 17.6x, giá hợp lý của cổ phiếu GEG là 21,200 VND/cổ phiếu. EV/EBITDA 9.1x là mức trung bình trong năm 2020 và P/E 17.6x là mục tiêu giống báo cáo cập nhật lần trước của chúng tôi – mức P/E của các nhà máy điện năng lượng tái tạo.

Giá hợp lý của cổ phiếu tăng 12% so với báo cáo chiến lược đầu năm của chúng tôi do sự tăng trưởng doanh thu dự phóng trong năm nay (+17%). Đồng thời, khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu GEG.