PHS: Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu CTD

Nguồn : PHS - CTCK Phú Hưng

Ngành : Bất động sản

Công ty đã lập ra ban kinh doanh mới và phát triển những sản phẩm mới. Công ty bây giờ không chỉ tập trung vào các dự án dân dụng mà còn dịch vụ EPC và các dự án hạ tầng. Gần đây, CTD và Idico (Mã CK: IDC) đã trở thành đối tác chiến lược để cùng nhau phát triển các dự án hạ tầng.

Chúng tôi dự phóng doanh thu năm 2021 là 17,2 nghìn tỷ đồng, cao hơn 8% số dự phóng trong báo cáo gần nhất. Chúng tôi có cái nhìn tích cực hơn về lợi nhuận của công ty trong năm 2021. Lợi nhuận sau thuế dự phóng sẽ đạt 598 tỷ đồng dù cho biên lợi nhuận đã giảm so với dự phóng lần trước do giá nguyên vật liệu (thép) tăng cao. EPS forward công ty có thể sẽ đạt 7.960 đồng/cổ phiếu.

Chúng tôi vẫn duy trì P/E mục tiêu là 8.7x giống các báo cáo lần trước, do đó giá trị hợp lý của cổ phiếu CTD là 69.200 đồng/cổ phiếu. Chúng tôi đưa ra khuyến nghị BUY đối với cổ phiếu này.