PHS: Khuyến nghị mua cổ phiếu TCM với giá mục tiêu 26.800 đồng/CP

Nguồn : PHS - CTCK Phú Hưng

Ngành : Dệt may

TCM sở hữu chuỗi cung ứng hoàn chỉnh gồm sợi, dệt, đan, nhuộm, may và phân phối, giúp TCM tự chủ nguồn cung vải và ổn định biên lợi nhuận. Tránh phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu là điểm vượt trội của TCM so với các doanh nghiệp khác trong ngành khi “điểm nghẽn” của ngành là 70% vải nguyên liệu phục vụ cho sản xuất phụ thuộc vào nhập khẩu.

Năm 2020, TCM đang đầu tư xây dựng nhà máy may tại Vĩnh Long. Bên cạnh đó, TCM có kế hoạch đầu tư nhà máy nhuộm và đan của dự án Vĩnh Long trong giai đoạn 2021 – 2022.

Chiến lược tập trung công tác nghiên cứu phát triển (R&BD) nâng cao giá trị chuỗi cung ứng. Nhằm bắt kịp xu hướng thời trang thế giới và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng tại Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, TCM đã hợp tác với Viện nghiên cứu dệt may Hàn Quốc (KOTITI Global) gia tăng công tác R&BD, để phát triển các loại vải có tính năng nổi trội, mang lại giá trị gia tăng cao hơn cho sản phẩm của TCM.

Hưởng lợi từ CPTPP và EVFTA nhiều hơn so với những doanh nghiệp cùng ngành. Chuỗi cung ứng hoàn chỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho TCM đáp ứng yêu cầu về nguyên tắc xuất xứ của CPTPP và EVFTA.

Định giá và khuyến nghị: Chúng tôi ước tính doanh thu thuần của TCM năm 2020 đạt 3.618 tỷ đồng (giảm 0,7% so với năm ngoái), hoàn thành 95,7% kế hoạch đặt ra và lợi nhuận sau thuế ước đạt 203 tỷ đồng (giảm 6,2%) với biên lãi gộp ở mức 15,9%.

Bằng phương pháp định giá DCF và EV/EBITDA, mức giá hợp lý cho cổ phiếu TCM khoảng 26.800 đồng/cổ phiếu (+11% so với giá hiện tại). Từ đó đưa ra khuyến nghị mua cổ phiếu này.