PHS: Khuyến nghị mua cổ phiếu POW

Nguồn : PHS - CTCK Phú Hưng

Ngành : Điện

Sự thay đổi này do điều chỉnh doanh thu của NT2, phản ánh việc sụt giảm nhu cầu tiêu thụ do dịch Covid-19 và sản xuất bị trì hoãn vì bảo trì định kỳ. Lợi nhuận sau thuế sẽ đạt 2,7 nghìn tỷ (giảm 7% so với năm ngoái), tăng nhẹ 1% nhờ biên lợi nhuận được cải thiện.

Sử dụng DCF, EV/EBITDA và P/E với mục tiêu lần lượt là 6.6x và 10.9x, giá mục tiêu của POW là 12.800 VND/cổ phiếu với khuyến nghị mua với upside tương ứng là 27.4%.