MBS: Khuyến nghị nắm giữ TPB với giá mục tiêu 25.400 đồng/CP

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Ngân hàng

Chi phí dự phòng nợ xấu đã tăng mạnh 49% trong 6 tháng năm 2020 do tác động của dịch Covid-19. Dự kiến lợi nhuận cả năm của TPB tăng trưởng 17% so với năm 2019 do tăng trưởng tín dụng tích cực, đẩy mạnh mảng đầu tư trái phiếu và hạn chế nợ xấu.

Chúng tôi đưa ra khuyến nghị nắm giữ với giá mục tiêu 25.400 đồng/CP (7% upside) với phương pháp so sánh P/B và chiết khấu thu nhập thặng dư (RI), với mức P/B hiện thời của ngân hàng là 1.2x.