MBS: Khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu GAS với giá mục tiêu 98.900 đồng/CP

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Dầu khí

Doanh thu quý II của Tổng công ty Khí Việt Nam (GAS) đạt 22.702 tỷ đồng, tăng 29% so với quý I và 45% so với cùng kỳ, lũy kế 6 tháng đạt 40.272 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ và đạt 57% kế hoạch cả năm. Mặc dù sản lượng khí khô thấp, nhưng giá bán tăng mạnh là nguyên nhân chính dẫn đến doanh thu tăng tốt.

Trong khi đó, lợi nhuận gộp quý II đạt 3.783 tỷ đồng, tăng 16% so với quý I và 58% so với cùng kỳ, lũy kế 6 tháng, lợi nhuận gộp đạt 7.052 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ 2020. Biên lợi nhuận gộp đạt 17,5%, tăng 8% so với cùng kỳ 2020.

Lợi nhuận trước thuế quý II đạt 2.933 tỷ đồng, tăng 11% so với quý I và 36% so với cùng kỳ 2020, lũy kế 6 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 5.570 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ 2020 và hoàn thành 63% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.359 tỷ đồng, thu nhập mỗi cổ phần đạt 2.242 đồng.

Trong kỳ 6 tháng, chi phí tài chính tăng 44% so với cùng kỳ, đạt 169 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay là 123 tỷ đồng, tăng 102%. Đặc biệt chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 120%, đạt 791 tỷ đồng, trong đó phát sinh thêm khoản chi phí sử dụng thương hiệu Tập đoàn dầu khí là 248 tỷ đồng và chi phí phòng chống dịch Covid19 là 154 tỷ đồng. Chi phí bán hàng cũng tăng 16% lên 1.025 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu tài chính lại giảm 40% và đạt 467 tỷ đồng, chủ yếu do giảm lãi tiền gửi.

Triển vọng 6 tháng cuối năm: Giá dầu tiếp tục neo ở mức cao quanh 70 usd/thùng (Brent), sản lượng khí thu gom và kinh doanh dự báo tiếp tục tăng tốt lên sẽ tác động đến kết quả kinh doanh của công ty trong 6 tháng cuối năm. Chúng tôi dự báo cả năm Doanh thu sẽ đạt mức 80.865 tỷ đồng, trong khí đó, lợi nhuận trước thuế là 12.343 tỷ đồng, lần lượt tăng 26% và 24% so với 2020.