MBS: Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu MWG với giá mục tiêu 137.800 đồng/cổ phiếu

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Phân phối - Bán lẻ

Tính đến 31/8/2020, có 19 cửa hàng Điện Máy Xanh Supermini, ở các tỉnh Tiền Giang, Long An, và Hậu Giang, doanh thu trung bình mỗi cửa hàng đạt 1.2 tỷ đồng/tháng, đóng góp cho MWG gần 40 tỷ đồng doanh thu lũy kế tính đến cuối tháng 8.

Doanh thu trên mỗi cửa hàng Bách hóa xanh tăng từ 1.1 tỷ lên 1.2 tỷ/ tháng. Tổng doanh thu của chuỗi Bách hóa xanh trong tháng 8 tăng 80% so với cùng kì năm ngoái. Sau khi hoàn thành kế hoạch mở 100 cửa hàng/tháng trong 6 tháng đầu năm, kể từ tháng 7, Bách hóa xanh tập trung nâng cao chất lượng doanh số trên mỗi cửa hàng.

Tung ra thị trường mô hình Bách hóa xanh “5 tỷ” diện tích 500 m2 và mục tiêu doanh số 5 tỷ đồng/cửa hàng/tháng. Tính đến 31/8/2020, MWG đã mở 25 cửa hàng BHX “5 tỷ”, doanh thu mang về đáng ấn tượng, trung bình 4 tỷ đồng/tháng/cửa hàng, có cửa hàng doanh thu lên tới 5.5 tỷ đồng/tháng.

Chúng tôi khuyến nghị mua đối với cổ phiếu MWG và điều chỉnh tăng giá mục tiêu từ 129.000 lên 137.800 đồng/cổ phiếu so với báo cáo gần nhất. Chúng tôi thực hiện đánh giá lại tình hình kinh doanh của công ty và dự báo doanh thu có thể đạt 119.235 tỷ đồng, và lợi nhuận trước thuế tăng lên 5.509 tỷ đồng, lần lượt tăng 16,7% và 10,7% thực hiện của năm 2019.