MBS: Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu GEX

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Điện

Bên cạnh đó, Công ty - nhóm công ty cũng thực hiện mua và trở thành cổ đông lớn của Tổng công ty Khu Công nghiệp dầu khí Long Sơn - PXL với tỷ lệ sở hữu đạt 21,07 triệu cổ phần, tương đương 25,52% vốn điều lệ của PXL.

Trong kế hoạch phát triển, PXL sẽ phát hành thêm cổ phần cho GEX để tăng tỷ lệ sở hữu đến 65%, nguồn vốn phát hành dùng để phát triển Khu công nghiệp Long Sơn 800ha tại Long Sơn - Bà Rịa Vũng Tàu.

Về việc thoái vốn tại lĩnh vực Logistics trong nửa đầu năm 2020, Công ty đã thực hiện thoái toàn bộ vốn ở công ty TNHH Logistics, theo đó công ty đã chuyển nhượng toàn bộ danh mục các cổ phiếu trong mảng logistics gồm CTCP Sotrans, Tổng CTCP đường sông, CTCP vận tải đa phương thức, công ty cũng thực hiện thoái vốn tại CTCP Cảng Đồng Nai (PDN) và CTCP MHC (MHC). Giá trị gốc của khoản đầu tư là 1.452 tỷ đồng, lợi nhuận thu được từ chuyển nhượng là 231 tỷ đồng.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cơ bản ổn định trong 6 tháng đầu năm với doanh thu đạt 7,312 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 528 tỷ đồng lần lượt bằng 103% và 91% cùng kỳ năm trước.

Công ty đã thực hiên thoái vốn tại lĩnh vực Logistics và hiện tại đang đẩy mạnh chào mua công khai cổ phần của Tổng công ty Viglacera (VGC) cho mục tiêu sở hữu chi phối tại VGC.

Định giá cổ phiếu ở mức 29.000 đồng/cổ phần, đồng thời, chúng tôi khuyến nghị mua với cổ phiếu GEX tại mức giá hiện tại với khả năng tăng giá 23% trong 12 tháng tới.