MBS: Khuyến nghị mua cổ phiếu VSH với giá mục tiêu 36.000 đồng/CP

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Điện

Chúng tôi tin rằng cơ hội đầu tư dài hạn vào cổ phiếu doanh nghiệp thủy điện là hấp dẫn, đặc biệt từ năm 2021 Công ty đã đưa nhà máy thủy điện Thượng Kon Tum vào hoạt động nâng công suất thêm 220MW, tương ứng tăng 162% lên 356 MW.

Điểm nhấn đầu tư: Nhà máy Thủy điện Thượng Kon Tum đi vào hoạt động từ đầu năm 2021. Đây là nhà máy có công suất 220MW và đặc biệt là sản lượng điện trung bình hàng năm là 1.080 triệu kwh, khi đi vào hoạt động đưa công ty trở thành doanh nghiệp thủy điện lớn nhất trên HSX với tổng công suất 356MW, đưa kết quả kinh doanh của công ty lên tầm cao mới với doanh thu dự kiến tăng 300% so với hiện tại, lợi nhuận giai đoạn 2021-2025 dự báo tăng trưởng kép ở mức 21%/năm.

Chi phí sản xuất điện tại nhà máy Vĩnh Sơn - Sông Hinh ở mức thấp, tạo ra sức cạnh tranh lớn: Nhà máy Vĩnh Sơn và Sông Hinh có tổng công suất 136MW, máy móc thiết bị cơ bản đã được khấu hao hết, không còn nợ vay, dẫn đến chi phí sản xuất điện hàng năm ở mức thấp, cạnh tranh rất tốt trên thị trường, mang lại hiệu quả kinh doanh cao.

Có khả năng mở rộng các dự án hiện tại và các dự án nguồn điện mới: Công ty hiện có các dự án đầu tư nguồn điện mới hấp dẫn như dự án nâng cao năng lực hồ chứa Sông Hinh, nhà máy Vĩnh Sơn 2&3 có thể gia tăng công suất thêm 120 MW. Chúng tôi cho rằng sau khi nhà máy Thượng Kon Tum đi vào hoạt động ổn định, công ty sẽ bắt tay vào thực hiện dự án Vĩnh Sơn 2&3, hồ Sông Hinh mở rộng.

Thời tiết tiếp tục ủng hộ thủy điện: Theo báo cáo mới nhất của Cục khí tượng thủy văn, hiện tượng El nino tiếp tục kéo dài đến hết 2021 và sang tháng 4 năm 2022, gây ra hiện tượng bão biển đông và mưa nhiều hơn cộng mưa trái mùa khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên, điều này có lợi cho các nhà máy thủy điện của VSH tại khu vực.

Cơ hội từ thoái vốn nhà nước: hiện tại GENCO3 (PGV) đang sở hữu 26.7% cổ phần tại VSH, theo kế hoạch PGV sẽ thực hiện thoái hết vốn tại VSH trong thời gian tới khi nhà máy Thượng Kon Tum đi vào hoạt động ổn định và đàm phán được giá bán điện mới với EVN. Chúng tôi cho rằng sẽ có nhiều nhà đầu tư tổ chức quan tâm đến khoản thoái vốn này.

Nhu cầu điện trong dài hạn vẫn tăng mạnh: Giai đoạn 2021 - 2025, EVN dự báo 2 kịch bản nhu cầu phụ tải điện: Phương án cơ sở, tăng trưởng nhu cầu điện khoảng 8,6%/năm và Phương án cao (với kịch bản kinh tế phục hồi mạnh sau COVID-19, đồng thời có xem xét đến khả năng có làn sóng dịch chuyển đầu tư của các doanh nghiệp FDI vào Việt Nam) tăng trưởng 9,4%/năm. Theo EVN, với hai kịch bản tăng trưởng này, hệ thống đảm điện sẽ bảo cung ứng đủ điện trong toàn bộ giai đoạn 2021 – 2025

Rủi ro đầu tư: Rủi ro đặc thù doanh nghiệp thủy điện là tình hình thời tiết, lượng mưa và thủy văn tại khu vực nhà máy, chúng tôi đánh giá đây là những rủi ro mang tính thời điểm và có tính chất chu kỳ, trong dài hạn sẽ được quân bình qua các năm.