MBS: Khuyến nghị mua cổ phiếu VIB, giá mục tiêu 27.700 đồng/CP

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Ngân hàng

Trong quý III/2022, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB – sàn HOSE) ghi nhận thu nhập hoạt động (TOI) hợp nhất 4.626 tỷ đồng (tăng 50,2% so với cùng kỳ năm ngoái), trong đó thu nhập lãi thuần (NII) và thu nhập thuần ngoài lãi (NOI) đạt lần lượt 3.836 tỷ đồng (tăng 43,2%) và 790 tỷ đồng (tăng 96,7%) nhờ hoạt động kinh doanh thẻ và bảo hiểm cùng với xử lý nợ được đẩy mạnh trong bối cảnh room tín dụng không còn nhiều. Chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng đạt 166 tỷ đồng (giảm 37,9%). Tỷ lệ CIR ở mức 36,1%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 2.791 tỷ đồng (tăng 101,6%).

Luỹ kế 9 tháng 2022, VIB ghi nhận TOI hợp nhất 13.371 tỷ đồng (tăng 28,7% so với cùng kỳ năm ngoái). NII và NOI tăng trưởng lần lượt 31,3% và 17,6%. Chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng đạt 926 tỷ đồng (tăng 1,2%) nhờ việc trích lập dự phòng rất chủ động trong năm 2021. Tỷ lệ CIR hợp nhất ở mức 34,6%, giảm 520 bps so với cùng kỳ năm 2021 giúp lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VIB đạt mức 7.814 tỷ đồng (tăng 46,4%), hoàn thành 74,4% kế hoạch cả năm 2022.

Về chất lượng tài sản, tỷ lệ NPL hợp nhất tại cuối quý III/2022 đạt 2,35%, tương đương với cuối năm 2021 và thấp hơn 10 bps so với cuối quý trước. Tuy nhiên, tỷ lệ bao nợ xấu được cải thiện lên mức 54%, tăng nhẹ so với năm 2021. Quy mô các khoản nợ tái cơ cấu tại cuối quý III/2022 đạt 415 tỷ đồng, chiếm 0,2% quy mô tín dụng của VIB, tiếp tục xu hướng giảm và dự kiến sẽ về 0 trong năm 2023.

Về quy mô bảng cân đối kế toán, tổng tài sản hợp nhất của VIB đạt 340.910 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cuối năm 2021, giảm 2% so với quý trước. Cơ cấu danh mục cho vay của VIB gần như không có nhiều thay đổi khi bán lẻ vẫn chiếm khoảng 90% danh mục tại cuối quý III/2022.

Về cơ cấu huy động, tiền gửi từ khách hàng tăng 8,9% so với cuối năm 2021, trong đó tiền gửi không kỳ hạn giảm 8,6% và tiền gửi có kỳ hạn tăng 12,2% so với cuối năm 2021. Điều này khiến tỷ lệ CASA của ngân hàng tiếp tục duy trì ở mức thấp 13,7%.

ROA và ROE trong 9 tháng năm 2022 đạt lần lượt 2,4% và 30,4%, dẫn đầu về ROE toàn ngành.