MBS: Khuyến nghị mua cổ phiếu TNG với giá mục tiêu 16.200 đồng/CP

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Dệt may

Cơ sở khuyến nghị mua cổ phiếu TNG: (i) nhu cầu về may mặc toàn cầu cải thiện sau dịch bệnh, (ii) hưởng lợi từ EVFTA khi thị trường châu Âu đóng góp tới trên 40% tổng doanh thu, (iii) sở hữu hệ thống quản trị nhân lực và hoạt động kinh doanh tốt, và (iv) chủ trương mở rộng năng lực sản xuất, đảm bảo đáp ứng sự gia tăng đơn hàng.

TNG đã có những bước đi thành công trong việc tái cơ cấu tệp khách hàng, trong đó tập trung vào các khách hàng lớn có thương hiệu và uy tín, như Decathlon (41%), TCP (17%), Haddad (7,4%) – công ty thiết kế và phát triển mẫu, sản xuất và phân phối các sản phẩm của Nike, Adidas, Levi’s…