MBS: Khuyến nghị mua cổ phiếu TDM với giá mục tiêu 32.700 đồng/CP

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Cấp thoát nước

TDM hiện đang sở hữu hơn 37% cổ phần tại BWE, đây cũng là doanh nghiệp cùng ngành hoạt động tại Bình Dương cũng duy trì nhịp tăng trưởng doanh thu, lãi ròng liên tục trong nhiều năm gần đây.

Mở rộng công suất nhà máy tạo tiền đề tăng trưởng mạnh trong giai đoạn tiếp theo. TDM trong đang sở hữu 2 nhà máy là Dĩ An và Bàu Bàng & đã thực hiện đầu tư mở rộng 2 nhà máy này trong năm 2020, trong đó nhà máy Dĩ An nâng tổng công suất lên 200.000 m3/ ngày đêm và nhà máy Bàu Bàng lên mức 60.000 m3/ngày đêm Điều này sẽ giúp cho giảm áp lực quá tải công suất thiết kế như đã xảy ra trong năm 2019.

Gia tăng biên lợi nhuận nhờ nhận cổ tức khi đầu tư vào BWE – doanh nghiệp cung cấp và phân phối nước lớn thứ 3 tại Việt Nam với hoạt động kinh doanh ổn định, biên lợi nhuận cao và tỷ lệ thất thoát nước ở mức thấp, xếp thứ 3 tại Khu vực châu Á – Thái Bình Dương. BWE giữ vị thế độc quyền trong ngành cấp nước tại Bình Dương với thị phần 73%.

Cổ tức tiền mặt đều và cao. Doanh nghiệp chi trả cổ tức tiền mặt 1.000 - 1.200 đồng/CP, tương ứng lợi tức 4%. Với hiệu quả kinh doanh ổn định & dòng tiền từ HĐKD dồi dào, chúng tôi cho rằng doanh nghiệp sẽ duy trì cổ tức tiền mặt 1.200 đồng/năm.

Chúng tôi xác định giá mục tiêu của TDM vào khoảng 32.700 đồng/CP dựa trên phương pháp chiết khấu dòng tiền. Giá mục tiêu tương ứng với P/E forward 12 lần (theo EPS 2021F khoảng 2.710 đồng)

Chúng tôi khuyến nghị mua đối với cổ phiếu TDM với giá mục tiêu 32.700 đồng/CP trên cơ sở TDM là doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng nhanh và hiệu quả hoạt động ở mức cao. Công ty có thể tiếp tục tăng trưởng nhanh trong vài năm tới nhờ đầu tư thêm nhà máy mới cũng như nhu cầu nước sạch tăng ở Bình Dương - một trong 3 khu vực thu hút FDI hàng đầu tại Việt Nam.