MBS: Khuyến nghị mua cổ phiếu TCW với giá mục tiêu 24.700 đồng/CP

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Cảng biển

Việc SNP đang sở hữu 59% cổ phần của CTCP Kho vận Tân Cảng (TCW – UPCoM) sẽ giúp TCW khai thác triệt để các dịch vụ bốc, dỡ, xếp hàng từ cảng Tân Cảng Cát Lái – cảng container lớn nhất và hiện đại nhất Việt Nam.

Bên cạnh đó, sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng đang chứng kiến tăng trưởng trở lại. Theo Cục Hàng hải Việt Nam, trong 8T2020, sản lượng hàng container cả nước tăng 13% n/n. Nhu cầu dịch vụ logistics, kho bãi, vận tải hàng hóa… nhờ đó sẽ được cải thiện rõ rệt hơn. Bên cạnh đó, Hiệp định EVFTA có hiệu lực đã và sẽ thúc đẩy hoạt động dịch vụ vận tải biển trong tương lai.

Ngoài ra, TCW duy trì mức cổ tức tiền mặt cao và đều đặn, khoảng 1.800-2.000 đồng/CP trong 4 năm gần đây. Năm 2020 dự kiến chi trả cổ tức tiền mặt 1.800 đồng/CP, tương ứng lợi tức 8,6%.

Sức khỏe tài chính tốt với ROE cao (20%) và tỷ lệ nợ vay/tổng tài sản thấp và có xu hướng giảm dần.

Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị mua đối với cổ phiếu TCW với giá mục tiêu 24.700 đồng/CP.