MBS: Khuyến nghị mua cổ phiếu QTP, với giá mục tiêu 18.500 đồng/CP

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Điện

Doanh thu quý III đạt 3.141 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ, lũy kế 9 tháng đạt 8.155 tỷ đồng, tăng 31% và hoàn thành 85% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế quý III đạt 155 tỷ đồng, tăng 70%, lũy kế 9 tháng đạt 784 tỷ đồng, tăng mạnh 88% và đạt 171% kế hoạch cả năm.

Sản lượng điện tăng và giá điện thị trường cao là nguyên nhân chính mang lại kết quả kinh tốt cho công ty. Sản lượng điện tăng, giá điện thị trường cạnh tranh quý 3 đạt trung bình 1.540,1 đồng/kwh, tăng 61% so với cùng kỳ, lũy kế 9 tháng tăng 42%.

Doanh thu và lợi nhuận cả năm 2022 dự báo tăng 30% và 55% so với 2021. Chúng tôi dự báo sản lượng sản xuất có thể đạt 7.500 trkwh, Doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 11.181 tỷ đồng và 955 tỷ đồng, tăng 30% và 55% so với 2021.

Dự báo năm 2023 tiếp tục là một năm thuận lợi với QTP trên các yếu tố: 1) Nhà máy hoạt động ổn định và được huy động sản lượng điện cao từ 7.300-7.500 trkwh; 2) Chi phí khấu hao và tài chính được kiểm soát tốt làm gia tăng hiệu quả kinh doanh; 3) Nhu cầu điện hệ thống tiếp tục tăng trưởng 8-9% trong khi hinh thái thời tiết chuyển sang trạng thái EL Nino thuận lợi cho nhiệt điện.

Dự báo doanh thu và lợi nhuận năm 2023 lần lượt đạt 93% và 115% so với 2022: Chúng tôi dự báo sản lượng điện sản xuất năm 2023 tiếp tục đạt mức từ 7.300-7.400 triệu kwh. Doanh thu dự báo đạt 10.574 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.145 tỷ đồng, lần lượt bằng 93% và 115% của năm 2022, lợi nhuận tăng do các chi phí khấu hao và tài chính tiếp tục giảm.

Định giá cổ phiếu Kết hợp phương pháp định giá chiết khấu dòng tiền vốn chủ sở hữu và so sánh PE-PB, giá trị cổ phiếu QTP được xác định ở mức 18.500 đồng/cổ phần. Kết quả kinh doanh quý 3 của công ty vẫn tiếp tục khả quan với doanh thu và lợi nhuận lần lượt tăng 59% và 70% so với cùng kỳ 2021. Chúng tôi duy trì khuyến nghị mua cổ phiếu QTP với giá mục tiêu 12 tháng ở mức 18.500 đồng/CP.